test 2
משרות פנויות

קישורים

עבודה נגישה – לוח הדרושים לאנשים עם מוגבלות המוביל בישראל!

למעלה מ-500 משרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות ממתינות לך בלוח משרות ייחודי ונגיש! בנוסף למשרות, באתר ניתן למצוא כתבות וכלים המסייעים לאנשים עם מוגבלות במציאת עבודה. לכניסה לאתר ולמציאת עבודה.מידע חיוני למעסיקים.

הכשרה פנים מפעלית (OJT)

העסקת עובדים חדשים מהמניין, במשרה מלאה בלפחות שכר מינימום, והעסקתם בתום ההכשרה לתקופה מצטברת של 12 חודשים.

בטל"א

מידע כללי למעסיקים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מידע לגבי זכויות של אנשים עם מוגבלות

הגשת בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה

Job Accommodation Network – US

מאגר מידע למעסיקים המעוניינים לבצע התאמות במקום העבודה למען קליטת עובד עם מוגבלות (אנגלית)

תהליך הליווי בתעסוקה שווה

נטיות תעסוקתיות ושיקולים לבחירת מקצוע

חשיפת המגבלה, כן? לא? ואיך