test 2
משרות פנויות

אודות

לכל אדם חמישי בגיל העבודה בישראל יש מוגבלות. במילים אחרות, כחצי מיליון איש בעלי לקות כלשהי – פיזית, נפשית, חושית, שכלית, מחלה כרונית מגבילה או לקות קשב, לקות תקשורת, ריכוז ולמידה. כיום, פחות ממחציתם עובדים כך שמדובר בפוטנציאל העסקה עצום עם מגוון יתרונות לעובד ולעסק.
פוטנציאל עצום שטומן בחובו אתגר-
אנשים עם מוגבלות נתקלים לא פעם בסביבה לא נגישה או מפלה, כזו היוצרת עבורם חסמים למימוש זכותם הבסיסית להרגיש חלק טבעי מהחברה. כתוצאה מכך, אנשים מוכשרים, עם מוגבלות, לא מוצאים עבודה ההולמת את יכולותיהם וההפסד הוא של כולנו- העובד ובני משפחתו, המעסיקים, המשק והחברה הישראלית.
'תעסוקה שווה' היא תכנית ממשלתית בפריסה ארצית, המאגדת את כלל השירותים בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, הן עבור מחפש העבודה והן עבור המעסיק. התכנית נועדה להקנות לעובד ולמעסיק את כל הכלים להתגבר על המכשולים הקיימים כדי לאפשר העסקה שווה ומתגמלת של אנשים עם מוגבלות, למען קידום הדדי של העובד והמעביד ולתועלת החברה בישראל.
לשם השגת המטרה הזאת, 'תעסוקה שווה' מעמידה לרשות מחפש העבודה והמעסיק מגוון שירותים בפריסה ארצית רחבה וללא עלות, ובכללם ייעוץ מקצועי והדרכה, הכשרה מתאימה לעובד ולממונים במקום העבודה, סיוע וליווי פרטניים לכל עובד ומעסיק עד שנה מתחילת ההעסקה, עזרה במיצוי זכויות ועזרה בקבלת התמיכה מהמדינה, כגון השתתפות במימון ההתאמות הנדרשות לצורך קליטת עובדים עם מוגבלות.
איך ניתן להיעזר בתכנית? פנו עוד היום למרכזי "תעסוקה שווה" הקרובים אליכם!

הצוות שלנו

צחי שלו

מנכ"ל אזור צפון
דרום וירושלים

דקלה שניר- בגין

מנהלת תוכנית תעסוקה שווה
דרום, ירושלים, צפון

רוני אליעז

מנהלת הדרכה
אזור צפון, דרום וירושלים

ישי בוסני

מנכ"ל
אזור מרכז

עידו יפה

מנהל תחום מעסיקים
אזור מרכז

מיכל וירון

מנהלת מקצועית אזור המרכז

אילנה מונייה

מנהלת תחום מוגבלויות אזור המרכז

ורד גרונדמן

מנהלת הדרכה
אזור מרכז

מירב גבע

מנהלת תחום פרט אזור המרכז

עדי ברגר

מנהלת מקצועית אזור דרום,
ירושלים צפון

יהודה ברונר

מנהל
תחום מעסיקים צפון

מאשה שמיר

מנהלת תחום מעסיקים
דרום וירושלים

מיכל סהר

מנהלת תחום פרט צפון

לינא עוסמאן

מנהלת תחום פרט חברה ערבית

טל עשור

מנהלת תחום פרט דרום וירושלים

משרדי המטה

משרד ראשי מרכז

מנחם בגין 116, ת"א, קומה א'

משרד ראשי חיפה

מרקוני 10, חיפה

משרד ראשי באר שבע

רמב"ם 4 בניין בית הלל, באר שבע

מעסיקים הנהנים משירותינו