test 2
משרות פנויות

התאמות במקום העבודה

אנחנו יודעים שרבים מהאנשים עם מוגבלות רוצים ומסוגלים לעבוד!

לכל אדם יכולות שונות וצרכים שונים ולא בהכרח ניתן להסיק מסוג המוגבלות על יכולת התפקוד של האדם בעבודה. לעתים, אנשים עם מוגבלות יוכלו לבצע את העבודה מבלי להזדקק להתאמות כלשהן ואחרים, יזדקקו להתאמות מסוימות כדי לתפקד באופן מיטבי ככל עובד, למשל; אפשרות להגדלת מסך המחשב עבור אדם כבד ראייה.

מהי התאמה במקום העבודה?

התאמה היא התוספת, השינוי או האביזר הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות, מעבר לנדרש לעמיתו ללא מוגבלות, כדי שיוכל לבצע את תפקידו ככלל העובדים.

לדוגמה: גמישות בשעות העבודה עבור עובד עם מחלה שמצריכה מעקב תקופתי או לאדם עם מוגבלות נפשית,  חלוקת המטלות וסידורן בצורה שונה עבור עובד עם מוגבלות קוגניטיבית,  התקנת מעלון, רמפה או מעלית לאדם עם מוגבלות בניידות , ליווי והדרכה

מתמשכים וכדומה.

על מנת להפחית מהנטל הכספי למעסיק, נקבעו תקנות המסדירות את השתתפות המדינה במימון התאמות אלו. על כל אלו, ראו פירוט בעמוד המעסיקים.

איפה אנחנו נכנסים לתמונה?

עוד בשלב ההכוון וחיפוש העבודה, נברר ביחד איתך מהן ההתאמות שיסייעו לך לבצע את התפקיד אליו אתה שואף. חשוב לצפות מראש לאילו התאמות אני זקוק בכדי להשתלב טוב יותר ולהכין את המעסיק בנושא.

יש לזכור שההתאמה צריכה להיות בקשר ישיר בין המוגבלות לתפקוד שלך בעבודה.

נסייע לך גם להבין אילו התאמות נחוצות בתהליך ההתמודדות על תפקיד, למשל, במבחני המיון למשרה או בראיון העבודה ונסייע לך לבקש אותן מהמעסיק. לדוגמא: הזמנת תרגום לשפת סימנים או תוספת זמן במבדקי מיון.

ביחד איתך נברר מהו העיתוי הנכון לבקש את ההתאמה מהמעסיק, האם זה מצריך חשיפה של המגבלה או רק של ההשלכות התפקודיות שלה ואיך מתמודדים עם נושא החשיפה? 

ישנן מוגבלויות שאינן נראות לעין.

חשוב לדעת, כי גם מוגבלויות שאינן נראות לעין יכולות להפריע במידה זו או אחרת לתפקוד היומיומי של האדם.

לדוגמא: מוגבלות נפשית, דיסלקציה,  מחלות שונות כגון דלקות מפרקים, ועוד.

ייתכן שאדם עם מוגבלות מסוג זה יזדקק להתאמות על מנת להשתלב בעבודה ולבצע את תפקידו, למשל,  מתן הפסקות תכופות יותר או גמישות בשעות העבודה.

פעמים רבות,  אנשים עם מוגבלות נראית זוכים ליחס של תמיכה והבנה מצד הסביבה יותר מאשר אנשים עם מוגבלות שאינה נראית.

לכן, כאשר מועמד או עובד מצהיר על מוגבלות אשר אינה נראית לעין יש להתייחס אליו באותו אופן שבו נתייחס לעובד עם מוגבלות נראית. המלווה האישי שלך יסייע לך לנסח ולהציג את ההתאמה לה אתה זקוק באופן אפקטיבי ומקדם, על מנת לאפשר לך למקסם את סיכוייך להתמודד על המשרה ככל מועמד ולהסיר עד כמה שניתן את חסם המוגבלות.

התכנים המופיעים בנושא זה נועדו לספק מידע כללי ואינם מהווים עצה משפטית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי מוסמך

מעוניינים בפרטים? מלאו את השאלון שלנו