test 2
משרות פנויות

הכשרות מקצועיות

משתתפי תכנית תעסוקה שווה זכאים ל 80%-90% מימון מהמדינה עבור הכשרות מקצועיות.

הכשרות מקצועיות הינן כלי יעיל, גמיש ונגיש, המאפשר לבחור קורס להכשרה מקצועית המתאים לכישורי המשתתף במטרה לרכוש מקצוע ולהשתלב בעבודה בתחום שנרכש.

הקורסים מקנים תעודת מקצוע עבור תחומים נדרשים ומבוקשים במשק.

משתתפים שמסיימים את הקורס ומשתלבים בעבודה בתחום שנלמד יהיו זכאים למענק השמה של 2,000 ₪

מגוון הקורסים הנכללים בתכנית רחב ביותר וכולל בין היתר את הענפים הבאים: בניין וסביבה, תחבורה, מחשבים, חשמל ואלקטרוניקה, ריתוך, מקצועות הסיעוד, גרפיקה ודפוס ועוד…

לרשימת הקורסים, המוסדות ותקרת תקצוב : https://www.labor-shovarim.co.il/?CategoryID=256&ArticleID=140

 

כל משתתף בתוכנית תעסוקה שווה, זכאי לקבל סיוע והכוונה לתחום הלימודים הנכון עבורו, והרכז המלווה אותו יסייע לו בכל הדרוש בהפניה לקורס ההכשרה המקצועית, הרשמה, קבלת הסבסוד לו הוא זכאי ותמיכה במהלך הלימודים. 

קבלת ההכשרה מותנית בבחינת הבקשה ואישור של משרד הכלכלה והתעשייה.

 

ההכשרות המקצועיות:

הינן קורסים שלא עולים על 12 חודשים

מכווני תעסוקה ובסיומם המשתתף מקבל תעודת סיום קורס

נמצאים בפיקוח ובעלי הכרה של משרדי ממשלה 

 

* תנאים לקבלת שובר להכשרה מקצועית:

מעוניינים בפרטים? מלאו את השאלון שלנו