בעשור האחרון עסקים רבים ברחבי העולם מכירים בעובדה כי העסקת עובדים עם מוגבלות אינה מעשה חסד אלא מהווה מהלך אשר מקדם את יעילות העסק ואת התדמית שלו מול לקוחותיו.

התאמה לצרכי המעסיק

ניסיונם של מעסיקים רבים, המעסיקים אנשים עם מוגבלויות, מראים כי בשיקולי עלות – תועלת, הרווח הכולל למעביד, לעובד, לסביבת העבודה ולחברה בכלל, עולה על מחיר ההשקעה. כך למשל, מעדויות של מעסיקים ומן הספרות המקצועית עולה כי העסקת אנשים עם מוגבלויות מתקשרת, בין השאר, ל:

  • גיוון במשאב האנושי – יצירת אקלים חברתי חיובי לחיזוק האמון והגברת המחויבות של כלל העובדים במקום העבודה
  • תפיסת ניהול מוסרית – הטמעת ערכי סובלנות, פתיחות ונאמנות בקרב כל העובדים
  • הנהגת ערכי אחריות חברתית – יצירת תדמית חיובית של הארגון בקרב לקוחותיו וספקיו
  • חסכון בעלויות גיוס, דרך חיבור לגופי השמה, המתמחים במיון, גיוס וליווי עובדים עם מוגבלות (ללא תשלום)
  • מוניטין, הוקרה וחשיפה תקשורתית בקרב הציבור
  • קהל לקוחות מגוון וחדש בעל כוח קנייה אדיר – עובדים עם מוגבלות במקום העבודה יוצרים נאמנות בקרב לקוחות עם מוגבלויות, בני משפחותיהם וחבריהם