התאמה לצרכי המעסיק

מטרתו של דף מידע זה הינה להציג נתונים עדכניים אודות מאפייניה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שעברו אבחון להתאמת שכר המינימום מראשית הפעלת התקנות על ידי המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד הכלכלה )1102111 )ועד לסוף שנת 2112 .כמו כן, לאחר הצגת המידע על בסיס כמעט שש שנות תצפית בנתונים, נציג נקודות הצלחה במערכת שכר המינימום, זאת לצד דגשים לשיפור לקראת השנים הבאות.