מאמר מאת רונן רגב-כביר (המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה), 2010. 

התאמה לצרכי המעסיק

על רקע השיעור הנמוך של אנשים עם מוגבלות המועסקים כיום, מדגיש המאמר את התועלת שבהעסקתם למשק, להם ולארגון. לאור המחסומים הקיימים בקרב ארגונים להעסקת אוכלוסיה זו מציע המאמר מודלים אפשריים של תמרוץ אפקטיבי למעסיקים.