התאמה לצרכי המעסיק

מדד הגיוון – הינו כלי חדשני וראשון מסוגו בישראל ובעולם, אשר מספק תמונת מצב של שילוב עובדים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות בשוק העבודה הישראלי. המדד הוא כלי נוסף בהטמעת שוויון וגיוון בשוק העבודה – מטרות שהן מחויבות המציאות בישראל בשנת 2016.