סקירת נתונים והשוואה – אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002-2010.

התאמה לצרכי המעסיק

מאת פלורה קוך דוידוביץ (המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה), 2010.

'מבט על' ואיתור מגמות בגודלה ומאפייניה, מצבה התעסוקתי ואיכות חייה של אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל, לאורך העשור האחרון. השוואה בין נתוני שנת 2002 לנתוני 2010 ובין אנשים עם מוגבלות לאוכלוסייה ללא מוגבלות.