התאמות במקום העבודה

התאמות למעסיק:

העסקתו של עובד עם מוגבלות כרוכה לעתים בהתאמה של סביבת העבודה עבורו, זאת כדי לאפשר לעובד לתפקד במקום עבודה ככל עובד אחר ובכך להגיע לרמת הביצועים הנדרשת. 

חשוב לדעת שמילת המפתח בהתאמות היא יצירתיות, לא כל עובד עם מוגבלות זקוק להתאמה. כדאי לבחון יחד עם המועמד/ העובד האם ואילו התאמות נדרשות לו. ניתן גם להתייעץ עם גורמים מקצועיים כמו תעסוקה שווה או מורשה נגישות אשר יבחנו מה הן ההתאמות הרלוונטיות. 

מהי התאמה ? 

התאמה היא התוספת/ השינוי/ האביזר או אמצעי הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש לעמיתו ללא מוגבלות זאת כדי שיוכל לבצע את תפקידו במקום עבודה ככלל העובדים 

להלן סוגי התאמות הנפוצים שניתן ליישם בהשמת עובד עם מוגבלות: 

התאמה מבדקי קבלה לעבודה– כאשר יש צורך להתאים עבור מועמד עם מוגבלות את מבדקי הקבלה והמיון, ניתן לבקש השתתפות במימון התאמות אלו בדיעבד. 

**השתתפות המדינה תינתן רק אם המועמד התקבל לעבודה. 

** לידיעתכם מעסיקים שמקבלים שירות בתוכנית תעסוקה שווה רשאים לקבל מימון מלא של הנגשת תמלול או שפת סימנים עבור ראיון עם אדם עם מוגבלות שמיעה. 

התאמה דרישות תפקיד– לדוגמה התאמת שעות העבודה, שעת תחילת עבודה ומשך יום עבודה, שינוי נהלי עבודה, ואף התאמה של הכשרות והדרכות פנימיות או חיצוניות. 

**השתתפות המדינה במימון התאמות תאושר בגין הוצאות עודפות שנוצרו למעסיק, ככל שנוצרו, בשל התאמת דרישות התפקיד. 

שירותי תמלול ותרגום – הנדרשים לצורך קליטת ראשונית בעבודה של עובד עם מוגבלות שמיעה

התאמות פיזיות – התאמות במקרקעין (הנגשת המבנה), רכישת מכשירים וריהוט מותאם, עזרים והתקנים 

ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים– לליווי במקום העבודה לצורך שיפור תהליכי עבודה, פיקוח על העבודה והתוצרים, מתן משוב, איתור תקלות וכן הלאה, שניתן על ידי עובד מן המניין, מעבר למה שהיה נדרש לעובד ללא מוגבלות באותו התפקיד 

**השתתפות במימון הליווי המקצועי תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד 

**בין היתר, גובה ההשתתפות תלוי בהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות 

 

תנאי זכאות לקבלת התאמה: 

  • ההתאמה המבוקשת עונה על מוגבלות העובד 
  • העובד עם המוגבלות מועסק או יועסק לפחות בשליש משרה (מינימום 60 שעות חודשיות) למשך 12חודשים ומעלה.
  • המעסיק אינו גוף ציבורי או מפעל מוגן 
  • מתקיימים יחסי עובד ומעסיק 
  • עלות ההתאמה גבוהה מ- 1,000 ש"ח
  • הבקשה הוגשה לפני שחלפו 18חודשים מיום רכישת ההתאמה או שכירתה או במקרה של ליווי והדרכה מתמשכים– הוגשה במהלך 18החודשים הראשונים להעסקה 
  • העובד עם המוגבלות מועסק בעת הגשת הבקשה.

מעוניינים בפרטים? מלאו את השאלון שלנו